<<

Condor16, ombouw van 165MHz naar 145MHz.
www.qsl.net/pa0nhc     2002 12 11

GEDULD, deze pagina laadt 1,1Mb aan afbeeldingen.

Een Condor16 met een rode sticker op de HF-print is reeds geschikt voor gebruik op 145MHz, en kan afgeregeld worden volgens de PTT- afregel voorschriften (zie Condor-index).

Een Condor16 met een gele sticker op de HF-print is niet direct geschikt voor gebruik op 145MHz. Om hem wel geschikt te maken, moeten er 9 soldeerdruppels (soldeerbrugjes) aangebracht worden op de HF print en de eindtrap print. Hierdoor worden (op de printen reeds aanwezige) condensatoren parallel geschakeld aan afstemkringen in de ontvanger en de zender. Hierna kunnen alle kringen op 145 MHz afgeregeld worden.

Hieronder vindt u afbeeldingen van delen van schema's en printen, waarop de plaats te herkennen is, waar deze soldeerbrugjes aangebracht moeten worden.

Aangezien de afbeeldingen van niet al te beste kopieen afkomstig zijn, en de geheel afgebeelde HF-print een oud type lijkt, is het verstandig eerst de schema delen en de print tekeningen vooraf te bestuderen, en te vergelijken met uw eigen print. Verwijder daarvoor de HF-print uit uw Condor.

Op de tekeningen zijn de extra bij te schakelen Ctjes op uw Condor-print te herkennen, evenals de bijbehorende kort te sluiten eilandjes.

Vergeet de modificatie op de eindtrap niet. Deze zorgt er voor, dat op 145MHz voldoende output gehaald wordt.

Om de modificatie op de eindtrap uit te voeren, moet de HF-print (aan de onderzijde) uit het chassis verwijderd worden. Daarna de 4 schroefjes losdraaien om de eindtrap van het chassis te scheiden en de afscherming er af te nemen.

Tevens is dan de plaats waar de modifcaties op de HF print aangebracht moeten worden beter te herkennen, omdat de Ctjes aan de onderdelenzijde van de print te zien zijn.


Om op de HF-print het eerste brugje aan te kunnen brengen, moet het afschermblikje over de ontvanger ingang tijdelijk worden verwijderd. Na het aanbrengen van de doorverbindingen, en weer samen monteren van eindtrap, chassis en print, niet vergeten dit afschermblikje weer terug op zijn plaats te solderen, HET ZIT ER NIET VOOR NIETS.

De blikjes over de synthesizer en VCO's hoeven niet verwijderd te worden.

Om het afregelen niet te bemoeilijken de spoelkernen pas afregelen, NADAT u de modificatie hebt uitgevoerd.

Voorkom breken van kernen, gebruik een PASSENDE trimsleutel !

Regel de set uitsluitend af NADAT de modificatie is uitgevoerd.

Rgel uitsluitend af volgens de afregel documentatie (zie Condor-index). De correcte VCO-spanning is 5,0V ! Deze is nodig om ernstige problemen met locken van de VCO en enorme storingen tot buiten de amateurband te voorkomen.

Op de schema delen staan ook meetpunten aangegeven. Deze worden genoemd  in de afregel documentatie.

De behaalde gevoeligheid is dan goed, ca. 0,2uV / 12dB SINAD. Succes.

HF-print, schema deel 1.

 

HF-print, schema deel 2.

 

HF-print, schema deel 3.

 

Eindtrap print, schema.

 

HF-print banenzijde, extra C behorende bij brug 1-7.

 

HF-print, banenzijde, extra C behorende bij brug 8.

 

Eindtrap print, extra C (3,3pF) -behorende bij brug 9.

 

HF-print (oud model), overzicht aan te brengen bruggen.