10 WATT VERSTERKER MET DE BLY 87

Het schema toegelicht :

Het nu beschreven schema is speciaal bedoeld om een klein vermogen van 1 watt te versterken tot een vermogen van 10 Watt. Deze 10 watt versterker trekt ongeveer 1,3 ampere bij een voedingsspanning van 13,8 volt. Ook moet de BLY flink gekoeld worden door een redelijk koellichaam. Ik stel voor een koellichaam van minimaal 15 bij 10 cm honingprofiel te gebruiken. Om deze eindtrap af te regelen kan men het beste eerst de trimmers in de middenstand zetten. Vervolgens afregelen op maximaal vermogen bij een zo goed mogelijke SWR. Het afregelen gebeurd natuurlijk weer met een dummy load. Deze versterkerstrap heeft ook nog een extra filter, al zij het minimaal. Dit filter zorgt ervoor dat de harmonischen extra onderdrukt worden. Toch is het niet uitgesloten dat men niet op harmonischen afstemt, dus de tv in de gaten houden. Ook is deze BLY 87 beschermt tegen het ontbreken van de antenne. Deze beveiliging geldt alleen voor kortstondige misaanpassingen zodat het niet al te lang mag duren, anders geeft de transistor de geest. De printplaat die je voor dit schema kan gebruiken is weer een universeel type printplaat voor eindtrappen. Daarom zal ik de printlay-out ook geven.

Bijlage :

Deze versterkerstrap is door mij al twee keer gebouwd en hij werkt nog steeds tot volle tevredenheid. ondanks dat de filtering in deze versterkerstrap minimaal is, is deze best toelatend. Bij het insturen van een schoon ingangssignaal is deze versterkerstap zelfs bij mij zeker schoon te noemen. Uiteraard kunnen wel nog wat voorzorgsmaatregelen getroffen worden tegen het eventueel oscilleren van de schakeling. Zo kan men bijvoorbeeld de spoelen afschermen zodat de spoelen geen direct onderling " zicht" hebben. Hiermee voorkom je dat de spoelen op elkaar in gaan stralen. Ook kan men natuurlijk de ingang en de uitgang naar believen nog extra filteren.

Het schema:

wpe1.jpg (16981 bytes)

De printlay-out :

Sorry nog niet beschikbaar in deze versie, kijk voor updates op m'n homepage : http://www.dra.nl/~pulsarfm

Componenten :

Weerstanden :

R1 10E Watt

Condensatoren :

C1,C2,C6,C7 60pF VARIABEL

C3,C5,C11 22pF

C4 39pF

C8 100nF

C9 220pF

C10 47mF 25 V

Transistoren :

BLY 87

Overigen :

Alle gebruikte RFC’s bestaan uit 6 gats varkenssnuitjes

L1 1 WINDING OM EEN AS VAN 6 mm. SPATIES 1 mm.

L2 3 WINDINGEN OM EEN AS VAN 6 mm. SPATIES 1 mm.

L3 5 WINDINGEN OM EEN AS VAN 6 mm. SPATIES 1 mm.

L4 4 WINDINGEN OM EEN AS VAN 6 mm. SPATIES 1 mm.

GEBRUIKTE SPOELDRAAD IS 1 mm. VERZILVERD KOPERDRAAD